No.1, Panzong Road,
Zhenjiang Hi-Tech
Industrial Park
Zhenjiang, Jiangsu,
China 212009

+86 511 8888 6299
+86 511 8888 3177
+86 511 8889 2038
+86 511 8888 6248
+86 511 8888 9653

+86 511 8888 3179

Monday – Friday

08.30 – 17.00

We will contact you within one business day.

Contact Us